11.02.2016

Offener Brief zur Lage des Polen-Tourismus

Deutsche Version:
Als Reiseveranstalter, die Polen seit Jahren im deutschsprachigen Raum bewerben, liegt alles daran, unseren Gästen dieses faszinierende Land weiterhin in seiner ganzen Vielseitigkeit zeigen zu können. Wir betonen immer seine multikulturelle Vergangenheit und starke Verwurzelung in der europäischen Tradition. Dabei streichen wir insbesondere seinen Beitrag zum Projekt „Europa“ und zur Völkerverständigung hervor. Der Naturschutz und die Entwicklung des sanften Tourismus in vielen Regionen ist uns ein besonderes Anliegen. Alle unsere Projekte leben vom engen Kontakt zur lokalen Bevölkerung: Unsere Gäste übernachten meist in kleinen, polnisch geführten Hotels und legen Wert auf die regionale Küche. Wir arbeiten mit polnischen Reiseleitern und Guides vor Ort, die unseren Kunden einen authentischen Einblick in die heutige polnische Gesellschaft garantieren und Polen besser zu verstehen helfen.

In den letzten Monaten mußten wir eine zunehmende Verunsicherung aufgrund der politischen Situation feststellen. Manche Kunden aus dem deutschsprachigen Raum fragen sich sogar, ob sie in Polen überhaupt noch willkommen sind. Mit Sorge verfolgen wir europaskeptische und antideutsche Tendenzen in der polnischen Politik und in manchen Medien, die wiederum viele kritische Berichte im gesamten deutschsprachigen Raum zu Folge haben und dem Bild Polens als Reiseland Schaden zufügen.Wir beobachten einen merklichen Rückgang von Anfragen zu Reiseaufenthalten in Polen.
Erste Annulli erungen sind bereits bei uns eingegangen.

Der Tourismus in Polen lebt zu einem bedeutenden Teil von den Objekten, die sich auf der UNESCO-Welterbe Liste befinden. Unter ihnen hat der Białowieża Urwald eine besondere Stellung. Nicht nur ist er das einzige Weltnaturerbe, das Polen besitzt - er ist auch Europas letzter Tieflandurwald, in dem der natürliche Kreislauf noch vollzogen werden kann. In dieser Form ist er ein Tourismusmagnet, den in Europa nur Polen bieten kann. Um diesen einmaligen Status zu erhalten, bedarf es wie bisher eines umfassenden Schutzes. Ein intensiver Holzeinschlag, der aktuell postuliert und von der Regierung erwogen wird, hätte fatale Folgen für die Natur und nicht nur für die Tourismusregion Białowieża, sondern für ganz Polen als Destination für Naturfreunde. Der polnische Tourismus könnte empfindliche Rückschläge erleiden. Dies hätte den Verlust von Arbeitsplätzen zur Folge. In vielen Regionen ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig, in Podlachien, in Masuren und Ermland stellt er eine der Haupteinnahmequellen für die einheimische Bevölkerung dar.

Wir, Unterzeichnende des vorliegenden offenen Briefes, erwarten, dass die polnische Regierung alles tun wird, um weiterhin den kulturellen Austausch mit Europa und den umweltbewussten, nachhaltigen Tourismus zu fördern. Wir hoffen, dass die ausländischen Touristen bald wieder ohne Bedenken nach Polen reisen können und das Land seine Naturschätze zu schützen weiss. Wir wünschen uns allen eine weitere intensive und freundschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen eines offenen Dialogs.

------------------------------------------------------------------------------

Polnische Version:
List otwarty w sprawie kondycji turystyki przyjazdowej do Polski My, organizatorzy turystyki od lat popularyzujący Polskę w krajach niemieckojęzycznych, pragniemy móc nadal pokazywać naszym ościom ten fascynujący kraj w całej jego różnorodności. W naszych programach podkreślamy wielokulturową przeszłość Polski i jej silne zakorzenienie w tradycji europejskiej. Zwracamy uwagę na polski wkład w projekt „Europa“ i w porozumienie między narodami. Szczególnie ważna jest dla nas ochrona przyrody i rozwój turystyki zrównoważonej. Zgodnie z tymi priorytetami opieramy naszą działalność na intensywnych kontaktach z miejscową ludnością: nasi goście nocują zazwyczaj w małych hotelach i pensjonatach, cenią regionalną kuchnię. Współpracujemy z lokalnymi przewodnikami i polskimi pilotami, którzy pomagają zagranicznym turystom poznać i lepiej zrozumieć Polskę.

W ostatních miesiącach obserwujemy wśród naszych klientów dezorientację, wywołaną obecną sytuacją polityczną. Niektórzy goście z niemieckiego obszaru językowego pytają nawet, czy są jeszcze w Polsce mile widziani. Z troską obserwujemy sceptyczne wobec Europy i antyniemieckie tendencje w polskiej polityce i w niektórych mediach, pociągające za sobą krytyczne analizy w mediach niemieckojęzycznych. Wizerunek Polski jako celu turystycznego doznaje uszczerbku. Już teraz zanotowaliśmy znaczący spadek turystycznego zainteresowania Polską. Niestety mamy także pierwsze anulacje.

Dla rozwoju polskiej turystyki olbrzymie znaczenie mają obiekty znajdujące się na liście UNESCO. Wśród nich szczególny status posiada Puszcza Białowieska. Jest to nie tylko jedyny w Polsce obiekt światowego dziedzictwa przyrodniczego, lecz również ostatni nizinny las pierwotny strefy umiarkowanej, niezwykle cenny ze względu na naturalne procesy w nim zachodzące. W istniejącej formie Puszcza Białowieska jest turystycznym magnesem, jaki w Europie zaoferować może jedynie Polska. Żeby zachować ten wyjątkowy status, konieczna jest kompleksowa ochrona Puszczy, przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Intensywna wycinka, postulowana ostatnio i rozważana przez rząd, miałaby fatalne skutki nie tylko dla turystyki w regionie Puszczy Białowieskiej, lecz także ogólniej dla wizerunku Polski jako celu podróży atrakcyjnego dla miłośników przyrody. To z kolei może stanowić zagrożenie dla polskiej branży turystycznej i doprowadzić do redukcji miejsc pracy. W wielu regionach Polski turystyka jest ważną dziedziną gospodarki, na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach stanowi często główne źródło utrzymania miejscowej ludności.

My, sygnatariusze niniejszego Listu Otwartego oczekujemy, iż polski rząd uczyni wszystko, aby wspierać kulturalną wymianę z Europą oraz turystykę zrównoważoną. Mamy nadzieję, że zagraniczni turyści wkrótce znowu bez obaw będą mogli podróżować do Polski, a Polska nadal zamierza kompetentnie chronić swe przyrodnicze skarby. Życzymy nam wszystkim dalszej intensywnej partnerskiej współpracy w ramach otwartego dialogu.

------------------------------------------------------------------------------
 • A.B.TRANS Agnieszka Biesiadecka, abtrans@post.pl
 • Albatros Outdoor, Mike Dittrich, info@albatros-outdoor.de
 • Bird Service, Maciej Zimowski bird@bird.pl
 • Biuro Usług Przewodnickich "Puszcza Białowieska" Lucyna Szymura, bup@tlen.pl
 • Gaea Tours, Elisabetha Eggenberger Peng, gaea@gaea.ch
 • In naTOURa Reisen, Corinna Richter,polen@innatoura.de
 • Kunath Reisen, Daniel Kunath mail@kunathreisen.de
 • Nature Travel, Marek Czarny, m.czarny@hotel.bialowieza.pl
 • Panek Touristik , Zbigniew Panek, info@panek-touristik.de
 • Polintours, Marzena Świrska-Molenda, office@polintours.com
 • Reisebüro Polenreisen, Magdalena Tejwan-Bopp und Maria Jajte GbR,
 • info@polenreisen-nuernberg.de
 • WAMA TOUR, Beata Bargiel, beatabargiel@masuren-aktivurlaub.de
 • Turystyka Przyrodnicza Sóweczka, Arkadiusz Szymura, soweczka@onet.eu
 • Welcome2poland & polen-hausboote, Hendrick Fichtner, info@welcome2poland.com
 • Wisent Reisen, Manfred Bächler, info@wisent.ch